IgE

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Ferritin/Myoglobin/IgE Control
Balenie: 2 x (1 x 3 ml)

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K5602

Názov produktu

IgE
Balenie: 2 x 16 ml R1; 2 x 5 ml R2

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4202

Názov produktu

IgE Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K5003