ClinChem kalibrátory - Špecifické proteíny

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ASO Standard
Balenie: 6 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4603

Názov produktu

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K2610

Názov produktu

CRP US Calibrator (0,25 mg/dl)
Balenie: 1 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K2614

Názov produktu

CRP WR Calibrator (48 mg/dl)
Balenie: 1 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K2612

Názov produktu

Cystatin C Calibrator
Balenie: 2 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

1P9310

Názov produktu

D-Dimer Standard
Balenie: 3 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

7K0211

Názov produktu

Ferritin Standard
Balenie: 4 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4903

Názov produktu

IgE Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K5003

Názov produktu

Lp(a) Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

5P8302

Názov produktu

Myoglobin Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6L3305

Názov produktu

Plasma Proteins Calibrator
Balenie: 4 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K3110

Názov produktu

Prealb Calibrator
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6E5703

Názov produktu

Protein Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4503

Názov produktu

RF Standard
Balenie: 6 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K5203

Názov produktu

ß2-Microglobulin Standard
Balenie: 3 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4703

Názov produktu

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

1E7804