ß2-Microglobulin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCH QUANTIA B2-MICROGLOBULIN 79T
Balenie: 4 x 6 ml R1; 4 x 3 ml R2

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K3902

Názov produktu

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6K4703