Prealbumin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Prealb Calibrator
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

6E5703

Názov produktu

Prealbumin
Balenie: 3 x 80 testů

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

1E0224