D-Dimer

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

D-Dimer
Balenie: 2 x 13 ml R1; 2 x 3 ml R2

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

7K0202

Názov produktu

D-Dimer Control
Balenie: 2 x (3 x 1 ml)

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

7K0221