Lipoprotein(a)

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Lipoprotein(a)
Balenie: 2 x 11 ml R1; 2 x 4 ml R2

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

7K0003

Názov produktu

Lp(a) Control
Balenie: 2 x (3 x 1 ml)

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

5P8411

Názov produktu

Lp(a) Standard
Balenie: 5 x 1 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

5P8302