HE4

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT HE4 Calibrators
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5401

Názov produktu

ARCHITECT HE4 Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5410

Názov produktu

ARCHITECT HE4 Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5425