CA 15-3

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CA15-3 CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K4402

Názov produktu

ARC CA15-3 CTRL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K4411

Názov produktu

ARC CA15-3 RGT 100T
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K4427

Názov produktu

ARC CA15-3 RGT 400T
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K4421