ProGRP

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT ProGRP Calibrators
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

1P4503

Názov produktu

ARCHITECT ProGRP Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

1P4512

Názov produktu

ARCHITECT ProGRP Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

1P4527