CA 19-9XR

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT CA 19-9XR II NEW Reagent Kit
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9124

Názov produktu

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9132