CEA

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CEA 2 CAL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K6802

Názov produktu

ARC CEA 2 CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K6812

Názov produktu

ARC CEA 2 RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K6827