CA 19-9

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CA19 - 9XR CAL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9103

Názov produktu

ARC CA19 - 9XR CTRL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9112