CA 19-9

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT CA 19-9XR Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9112

Názov produktu

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2K9103