Total PSA

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K7001

Názov produktu

ARCHITECT Total PSA Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K7010

Názov produktu

ARCHITECT Total PSA Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

7K7025