PIVKA-II

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

DS ARC PIVKA-II CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P4801

Názov produktu

DS ARC PIVKA-II CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P4810

Názov produktu

DS ARC PIVKA-II RGT 100T
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P4825