HE4

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC HE4 CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5401

Názov produktu

ARC HE4 CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5410

Názov produktu

ARC HE4 RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Nádorové markery

Obj. č.

2P5425