Microalbumin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

CC MICROALB CAL (5X2 ML)
Balenie: 5 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

2K9804

Názov produktu

CC MICROALB CTL (4X2 ML)
Balenie: 2 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

2K9814