Microalbumin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ALINITY C MICROALB 640T RGT
Balenie: 2 x 320 testov

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

8P0424

Názov produktu

ALINITY C MICROALB CAL
Balenie: 5 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

8P0404

Názov produktu

ALINITY C MICROALB CTL
Balenie: 2 x 2 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

8P0414